Termeni şi condiţii de folosire

Pentru utilizarea acestui site vă rugăm să citiţi şi să acceptaţi condiţiile de mai jos.

DREPTURI DE AUTOR
Conţinutul site-ului este proprietatea Editurii PRUT. Folosirea conţinutului fără acordul proprietarului de drept este interzisă şi se pedepseşte conform legilor în vigoare. Denumirea "Editura PRUT", sub orice formă ar apărea pe site, logo-urile şi simbolurile asociate ei pot fi utilizate numai cu acordul Editurii PRUT.

RESPONSABILITATEA EDITURII PRUT
Editura PRUT nu îşi asumă răspunderea pentru nici o pierdere de date sau informaţii, întârzieri, comenzi neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul Editurii PRUT. Editura PRUT nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun fel de daune, indiferent de natura acestora, rezultate din utilizarea site-ului şi a serviciilor oferite prin intermediul acestuia sau ca urmare a imposibilităţii utilizării acestora. Editura PRUT nu garantează că funcţionarea site-ului şi a serverelor va fi neîntreruptă şi lipsită de erori, că utilizarea site-lui este lipsită de riscuri (viruşi, alte elemente sau acţiuni care pot provoca daune, specifice Internetului).

RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI
Utilizatorul este de acord să folosească site-ul şi serviciile sale numai în scopuri legale şi se angajează să respecte legile în vigoare şi să nu desfăşoare activităţi de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun in pericol buna funcţionare a site-ului, a serverului, securitatea informaţiilor etc. Utilizatorul se obligă că nu va modifica, copia, distribui, publica, reproduce, crea produse derivate şi nu va vinde informaţii sau servicii obţinute prin intermediul site-ului. Utilizatorul va suporta orice costuri adiţionale legate de utilizarea site-ului, cum ar fi cele solicitate de furnizorii de servicii telefonice şi de servicii Internet.

MODIFICĂRI
Editura PRUT îşi rezervă dreptul de a modifica oricând condiţiile de faţă, fără vreo notificare prealabilă. Modificările vor fi afişate în această pagină şi vor avea efect imediat. Utilizarea site-ului după efectuarea oricăror modificări înseamnă acceptarea implicită a acestora de către utilizator.


AcasăAcasă